W dniu wydania raportu kurs akcji Tety wyniósł 6,5 zł, a we wtorek około godz. 10.30 kurs spółki wynosił 6,91 zł