Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 1,741 mln w tygodniu, który skończył się 12 maja - podał Departament Pracy. Tutaj analitycy spodziewali się 1,746 mln osób.