Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 12% r: r do 47,7 tys. ton w kwietniu


Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 47,7 tys. ton w kwietniu 2018 r. i była o 12% niższa r/r, podała spółka.
"Spadek dotyczy przede wszystkim produkcji miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. i jest skutkiem postoju remontowego Huty Miedzi 'Głogów II', który rozpoczął się 8 kwietnia br. Produkcja zagraniczna miedzi płatnej kształtuje się na nieznacznie niższym poziomie (-0,3 tys. t, tj. -3%), głównie ze względu na niższe wydobycie rudy oraz spadek zawartości Cu w rudzie przerabianej w kopalni Sierra Gorda" – czytamy w komunikacie.
Produkcja srebra w grupie kapitałowej wyniosła 87,8 ton w kwietniu. Spadek o 17% r/r związany był ze zmniejszeniem produkcji miedzi elektrolitycznej, a tym samym mniejszą ilością szlamów anodowych zawierających srebro.
"Produkcja TPM w grupie wyniosła 15,2 tys. troz, i jest niższa o 3,1 tys. uncji trojańskich (-17%). Spadek dotyczył KGHM Polska Miedź S.A. (-7%) oraz kopalni zagranicznych (-25%), ze względu na eksploatację rudy ubogiej w metale szlachetne w Zagłębiu Sudbury, przy wzroście produkcji TPM w kopalni Robinson (+26%)" - czytamy dalej.
Produkcja molibdenu w wyniosła 1 mln funtów i spadła o 68% r/r na skutek niższej zawartości molibdenu w przerabianej rudzie w kopalni Sierra Gorda.
Sprzedaż miedzi płatnej w kwietniu 2018 r. wyniosła 48 tys. ton i była wyższa o 0,7 tys. ton (1%) r/r. Zanotowano niższą o 39% sprzedaż miedzi w koncentracie Sierra Gorda, na co wpływ miała głównie logistyka sprzedaży koncentratów Cu.
Sprzedaż srebra wyniosła 98,1 ton i była niższa o 6,2 tony (-6%) r/r ze względu na mniejszą wielkość produkcji. Sprzedaż srebra w polskich koncentratach Cu wyniosła 15,2 tony.
Sprzedaż TPM w grupie wyniosła 9,2 tys. troz i była niższa o 15,3 tys. troz (-62%) r/r, głównie w efekcie mniejszej produkcji w pierwszych miesiącach 2018 roku w KGHM Polska Miedź S.A., wymagań klientów dotyczących wielkości poszczególnych wysyłek oraz uwarunkowań związanych z logistyką koncentratów Cu.
Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-20%) r/r, ze względu na niższą wielkość produkcji oraz ustalonego z głównymi kontrahentami harmonogramu wysyłek.
"Niższa ilość miedzi i srebra w koncentracie w porównaniu do kwietnia z roku 2017 wynika bezpośrednio ze spadku wydobycia urobku w Zakładach Górniczych w efekcie pogorszenia warunków geologiczno-górniczych, występowania stref kamiennych w eksploatowanym złożu oraz konieczności zwiększenia zakresu robót przygotowawczych wykonywanych w kamieniu" - napisano w odniesieniu do wyników operacyjnych spółki-matki.
Z koeli w KGHM International wpływ miały następujące czynniki:
- ruda w kopalni Robinson charakteryzowała się wyższą zawartością miedzi oraz poprawiono uzyski złota w zakładzie przetwórczym,
- ruda w Sudbury uległa znaczącemu pogorszeniu, zawartości metali (miedź, nikiel, metale szlachetne) w rudzie były istotnie mniejsze niż rok wcześniej - spadek produkcji w kopalni Morrison nie jest w pełni rekompensowany zwiększoną produkcją w kopalni McCreedy.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
(ISBnews)