"Zaczynają spływać od naszych klientów pierwsze reklamacje, my je rozpatrujemy, wszystkie zasadne reklamacje zostaną przez nas uznane i jesteśmy gotowi zadośćuczynić naszym klientom straty" - powiedział Leszek Czarnecki, podczas konferencji WallStreet w Karpaczu.

Czarnecki dodał, że Idea Bank była jednym z dużych dystrybutorów obligacji GetBacku, ale nie ujawnił, jakiej wartości obligacje zostały sprzedane za pośrednictwem sieci banku.

Leszek Czarnecki jest właścicielem 461 mln akcji Idea Banku, dających 78,4 proc. głosów na walnym zgromadzeniu banku.

10 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego spółki GetBack, zajmującej się obrotem wierzytelnościami. W złożonym 2 maja wniosku spółka podała, że suma wierzytelności GetBacku wynosi 2,82 mld zł, z czego suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa to 2,72 mld zł.

GetBack planuje na 29 maja przekazanie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok. Grupa szacuje, że skonsolidowana strata netto za rok 2017 wyniosła ok. 1,2 mld zł.

17 marca GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego. (PAP Biznes)