Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie łącznie 18,55 mln zł dywidendy, tj. 0,22 zł na akcję z zysku za 2017 oraz zysków zatrzymanych, wynika podjętych uchwał.
"Walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 w wysokości 14 273 tys. zł zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
a. łączna kwota dywidendy wynosi 18 546 tys. zł z czego kwota 14 273 tys. zł pochodzi z zysku bieżącego, a kwota 4 273 tys. zł pochodzi z zysków zatrzymanych,
b. w podziale zysku bierze udział 84 300 000 akcji serii A i B,
c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,22 zł
d. dzień dywidendy ustala się na dzień 07.06.2018 r.,
e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15.06.2018 r." - czytamy w uchwale.
ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)