Walne Ciechu zdecyduje 22 VI o wypłacie dywidendy z zysku i kapitałów zapasowychWarszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Ciechu zdecydują o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w kwocie 243,91 mln zł na dywidendę i przeniesienie części kapitałów zapasowych na ten cel, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 22 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu Ciech S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto Ciech S.A. za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej Ciech S.A., postanawia:

1) zysk netto Ciech S.A. za rok 2017 w wysokości 243 907 228,06 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy" – czytamy w projekcie uchwały.

Projekt przewiduje też przeniesienie nieokreślonej obecnie kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy.

Rada nadzorcza Ciechu zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 395,25 mln zł, tj. 7,5 zł na jedną akcję z zysku netto za 2017 rok powiększonego o zysk z kapitału zapasowego, podała spółka. Zarząd rekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy 300,39 mln zł, tj. łącznie 5,7 zł na akcję.

Ciech odnotował 393,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 593,51 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 243,91 mln zł wobec 152,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)