Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze AC S.A. zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 24,49 mln zł z zysku za 2017 r., tj. 2,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego

"Zwyczajne walne zgromadzenie AC S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2017 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 24 490 332,50 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,5 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 796 133" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 18 czerwca oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2018 r., podano także.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)