ŚRODA - FINALNY ODCZYT TEMPA WZROSTU PKB W I KW., FLASH CPI

Ostatniego dnia maja GUS opublikuje finalny odczyt tempa wzrostu PKB w I kwartale 2018 roku oraz szacunek majowej inflacji.

"Oczekujemy, że GUS potwierdzi wstępny szacunek wzrostu PKB w I kwartale 2018 roku na poziomie 5,1 proc. rdr. Dostępne dane sugerują, że spożycie gospodarstw domowych rosło w I kwartale 2018 roku w zbliżonym tempie do obserwowanego w IV kwartale 2017 roku (ok. 5 proc. rdr). Jednocześnie dane o nakładach inwestycyjnych sugerują, że wzrost inwestycji prywatnych pozostał umiarkowany, a wzrost inwestycji ogółem był w znaczącym stopniu generowany przez inwestycje publiczne" - napisali w raporcie ekonomiści Banku Pekao.

"Prognozujemy, że inflacja CPI przyspieszyła w maju do 2,1 proc. rdr z 1,6 proc. rdr w kwietniu. Maj przyniósł znaczący wzrost cen paliw na stacjach paliw, co było związane ze wzrostem cen ropy naftowej na światowych rynkach oraz umocnieniem USD do PLN. Szacujemy, że wkład kategorii transport do rocznego tempa wzrostu CPI mógł w maju wynieść ok. 0,6 pkt. proc. W dalszym ciągu rosły także ceny żywności i koszty związane z użytkowaniem mieszkania" - dodali.

Wzrostu inflacji konsumenckiej w maju spodziewają się też ekonomiści BZ WBK.

"W maju inflacja powinna dalej rosnąć, głównie ze względu na wyższe ceny paliw. Sam transport dołoży 0,4 punktu proc. do CPI w maju, przy wzroście cen paliw o 6 proc. mdm i 9,5 proc. rdr. Naszym zdaniem, inflacja bazowa również podeszła nieco wyżej w maju, do 0,7 proc. rdr – miesiąc ten powinien przynieść przełom po trzech miesiącach spadków. Pod koniec roku inflacja bazowa powinna przekroczyć 1,5 proc." - napisali.

PIĄTEK - PMI DLA PRZEMYSŁU, MINUTKI RPP

Czwartek będzie dniem wolnym od sesji na warszawskiej giełdzie, ze względu na święto Bożego Ciała. W piątek opublikowane zostaną minutki z majowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego spodziewają się braku istotnych zmian w dotychczasowej retoryce.

"Wpływ cen ropy na CPI będzie w naszej ocenie neutralny dla RPP – członkowie komitetu będą dalej wskazywać na niską dynamikę komponentu bazowego" - napisali.

W piątek opublikowany zostanie także wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu (godz. 9.00).

"Polski wskaźnik PMI oddalił się od niemieckiego w I połowie 2017 roku, ale od II poł ub.r. znów dość dokładnie śledzi jego zmiany, choć jest od niego mniej zmienny. Wstępny odczyt za maj dla Niemiec rozczarował, co sugeruje spadek polskiego indeksu. Z drugiej strony, wskaźniki koniunktury GUS poprawiły się w maju po dwóch miesiącach spadków" - napisano w raporcie BZ WBK.

WYNIKI SPÓŁEK Z GPW

W tym tygodniu wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku podadzą m. in. Asseco Poland, PlayWay, CI Games (poniedziałek), ABC Data, Ciech, Echo Investment (wtorek), Bytom (środa).

Na 30 maja (środa) przesunięto również publikacje kwartalnego raportu GetBacku.

*******************

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W piątek GUS podał, że stopa bezrobocia w kwietniu 2018 roku wyniosła 6,3 proc. wobec 6,6 proc. w marcu.

Ministerstwo Finansów sprzedało w czwartek obligacje OK0720 / PS0123 / WZ0524 / WS0428 / WZ0528 za łącznie 3 mld zł przy popycie 5,23 mld zł.

Główny Urząd Statystyczny opublikował również dane o sprzedaży i produkcji w kwietniu.

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2018 roku wzrosła o 4,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 5,3 proc. Produkcja przemysłowa w kwietniu 2018 roku wzrosła o 9,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,8 proc.

W minionym tygodniu złoty nieco osłabił się w relacji do euro (o 0,3 proc.). Mocniejsza deprecjacja złotego miała miejsce w przypadku USD/PLN (-,1, proc.).

Dochodowości polskich obligacji dziesięcioletnich spadły o 12 pb, pięcioletnich o 10 pb, zaś w przypadku dwuletnich papierów zniżka rentowności wyniosła 3 pb.

W całym tygodniu WIG 20 spadł o 0,8 proc., mWIG 40 stracił 1,3 proc., sWIG 80 poszedł w dół o 1,4 proc., a WIG zniżkował o 0,9 proc.

W zeszłym tygodniu wyniki publikowały m. in. CD Projekt, PGNiG, PKO BP, Enea oraz Bogdanka.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej CD Projekt w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 22,9 mln zł i był o 2,3 proc. (0,5 mln zł) niższy od oczekiwań analityków. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku wynik spadł o prawie 50 proc.

Skonsolidowany zysk netto PGNiG w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 1,57 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł do 757 mln zł z 525 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 704,8 mln zł.

Zysk netto grupy Enea przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kwartale 2018 r. 240,8 mln zł wobec 295,2 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami.

Bogdanka zaraportowała w I kwartale 2018 r. 23,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 23 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

Hubert Bigdowski (PAP Biznes)