Ciech ma umowę na zakup 75% akcji hiszpańskiego Proplanu wartą 33,5 mln euroWarszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Ciech podpisał umowę o wartości 33,5 mln euro na zakup 75% akcji hiszpańskiego Proplan Plant Protection Company (18 750 udziałów). Przejęcie jest ważnym krokiem we wzmacnianiu pozycji Ciechu na światowym rynku środków ochrony roślin (ŚOR) i elementem strategii dywersyfikacji biznesów grupy, poinformowała spółka.

"Przejmując kontrolę nad hiszpańską spółką, Grupa Ciech: zyskuje dostęp do nowych rynków zbytu, w szczególności Hiszpanii, a także innych krajów południowej Europy, Afryki, Australii, a także Ameryki Południowej, przejmuje portfel substancji aktywnych i ponad 120 rejestracji produktów, a także pakiet toczących się procesów rejestracji, dzięki czemu znacząco zwiększy swoją ofertę i geograficzny zasięg działania, zwiększa swoją atrakcyjność w poszukiwaniu partnerów w procesie pozyskiwania praw do nowych substancji oraz rejestracji produktów na nowych rynkach" - czytamy w komunikacie.

Spółka Proplan charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu przychodów oraz wysoką rentownością (marża EBITDA powyżej 20%). Potencjalne synergie wynikające z przejęcia przez Ciech spółki Proplan obejmują wzajemną wymianę portfela produktów dostępnych na rynkach macierzystych (Hiszpania i Polska to odpowiednio 4. i 6. rynek środków ochrony roślin w Europie) oraz dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej, podano również.

"Jednym z naszych kluczowych wyzwań jest dywersyfikacja biznesu Grupy Ciech, opartego w znacznej części na sodzie. Dzięki realizacji strategii przygotowanej wspólnie z naszym właścicielem – Kulczyk Investments – w ciągu ostatnich trzech lat nasze udziały w polskim rynku środków ochrony roślin wzrosły o ponad 40%, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój organiczny w tym biznesie przynosi efekty dopiero w perspektywie długookresowej. Dlatego, chcąc przyspieszyć proces rozbudowy naszego biznesu AGRO, uważnie analizowaliśmy otoczenie szukając podmiotu, którego atutem jest wiedza i doświadczenie, podparte świetnymi wynikami finansowymi. Proplan to spółka, w której największą wartością jest własność intelektualna oraz obecność na wielu atrakcyjnych rynkach na trzech kontynentach. Zakup tej spółki wzbogaci ofertę produktową oraz poszerzy działalność Grupy Ciech w obszarze środków ochrony roślin na rynkach, na których nie byliśmy dotychczas obecni" – powiedział prezes Ciecha Maciej Tybura, cytowany w materiale.

Zamknięcie transakcji nastąpi poprzez przeniesienie tytułu własności udziałów Proplan w formie umowy sprzedaży, której zawarcie planowane jest w terminie pomiędzy 2 lipca a 31 lipca 2018 r. po spełnieniu przez sprzedających określonych standardowych warunków.

Cena nabycia udziałów Proplan wyniesie 33 461 391 euro. Płatność kwoty odpowiadającej 10% ceny nabycia udziałów zostanie odroczona i będzie następować w równych ratach w terminie od 2019 do 2022 roku, podano także.

"W dniu 28 maja 2018 r. spółka zawarła również umowę wspólników dotyczącą między innymi nabycia pozostałych 6 250 udziałów stanowiących 25% udziałów w kapitale zakładowym Proplan, która wejdzie w życie po zamknięciu transakcji. Umowa ta przewiduje opcję kupna przez spółkę (opcja call) i sprzedaży przez wspólnika Proplan (opcja put) dodatkowych udziałów Proplan. Opcje call i put mogą zostać zrealizowane, gdy i) zostaną zakończone określone postępowania dotyczące dodatkowych udziałów Proplan i, w zależności od terminu i wyniku tych postępowań, spółka przejmie całość, część lub żadne z pozostałych udziałów oraz ii) co do których spółka uzyska potwierdzenie, że są one wolne od jakichkolwiek roszczeń, obciążeń i praw osób trzecich. Cena sprzedaży dodatkowych udziałów Proplan w ramach opcji call i opcji put zostanie ustalona w oparciu o cenę udziałów Proplan określoną w transakcji" - czytamy dalej.

Zamknięcie transakcji przejęcia hiszpańskiej spółki ma nastąpić w trzecim kwartale 2018 roku.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)