Capital Park miał 28 mln zł zysku netto, 43 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.


Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Capital Park odnotował 28,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 45,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 43,43 mln zł wobec 84,79 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody z wynajmu podstawowego sięgnęły 35,03 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 29,61 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 9,83 mln zł wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)