Akcjonariusze Projprzem zdecydowali o wypłacie 1,1 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,58 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka.

"Zgodnie z podjętą przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu dzisiejszym tj. 29.05.2018r. uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku spółki za rok 2017 w kwocie łącznej 6 580 987,6 zł, to jest 1,1 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 5 982 716 sztuk.

"Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 28.08.2018 r. Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 12.09.2018 r." - czytamy dalej.

Wcześniej spółka poinformowała, że rada nadzorcza przekazała zarządowi informację o podjęciu uchwały w sprawie rekomendacji przeznaczenia części zysku netto za 2017 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 5 982 716 zł, tj. 1 zł na posiadaną akcję. Pozostała kwota 2 058 284 zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

Ostatnią dywidendę Projprzem wypłacił w 2015 roku, w kwocie 0,6 zł na akcję, czyli łącznie 3,59 mln zł.

Projprzem Makrum odnotowało 10,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 8,04 mln zł wobec 4,64 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)