BBI Development ma umowę z Archidiecezją Warmińską ws. projektu za ok.300 mln złWarszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. - spółka zależna BBI Development – zawarła z Archidiecezją Warmińską przedwstępną umowę inwestycyjną dotyczącą planowanego projektu deweloperskiego, podała grupa. Łączny koszt projektu szacowany jest wstępnie na ok. 300 mln zł.

"Plan przyjęty przez obie strony przedsięwzięcia zakłada, że nowy projekt deweloperski realizowany ma być na atrakcyjnym turystycznie i krajobrazowo terenie w gminie Stawiguda, w województwie warmińsko-mazurskim. Przedmiotem projektu ma być wzniesienie i komercjalizacja budynku hotelowego o wysokim standardzie (4 gwiazdki) z częścią rekreacyjną wraz z towarzyszącym mu kompleksem jednokondygnacyjnych domów mieszkalnych przeznaczonych docelowo do sprzedaży indywidualnym nabywcom" - czytamy w komunikacie.

Do zarządzania projektem spółka BBI powołała nową spółkę celową (sp. z o.o.), która pełnić będzie rolę komplementariusza wspólnego przedsięwzięcia.

Projekt będzie realizowany wieloetapowo, na dwóch nieruchomościach o łącznej powierzchni około 16,5 ha, które do spółki celowej zostaną wniesione przez Archidiecezję Warmińską.

"Jednocześnie przedwstępna umowa inwestycyjna zakłada, że w początkowych fazach projektu podmioty z grupy emitenta wniosą wkład do spółki celowej oraz wykonają prace na rzecz przedsięwzięcia o łącznej wartości około 15 mln zł" - czytamy dalej.

Dalsze finansowanie przedsięwzięcia realizowane ma być z wkładów własnych, środków pozyskanych przez spółkę celową w toku komercjalizacji projektu we wcześniejszych etapach oraz środków zewnętrznych (finansowanie dłużne). Strony umowy dopuszczają również przystąpienie do projektu dodatkowego partnera kapitałowego

"Zakłada się, że po wniesieniu przez Archidiecezję Warmińską nieruchomości do spółki celowej udział w zysku Archidiecezji wyniesie 51%, zaś spółki zależnej emitenta 49%" - podano także.

Realizacja projektu, w tym przede wszystkim zawarcie przyrzeczonej umowy inwestycyjnej oraz wniesienie nieruchomości do spółki celowej, uzależnione są m.in. od możliwości prawnej wniesienia nieruchomości do spółki celowej (w związku z ograniczeniami obrotu nieruchomościami rolnymi) oraz uzyskania stosownej zgody alienacyjnej ze strony Stolicy Apostolskiej, zastrzeżono.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)