Projprzem Makrum zadowolone z podwyższenia wysokości dywidendy za 2017 r.Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Projprzem Makrum zadowolone z podwyższenia przez walne zgromadzenie spółki wysokości dywidendy z zysku za 2017 r, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Szczeblewskiego.

"Wypracowane wyniki są efektem prowadzonych procesów reorganizacji spółki oraz realizacji ambitnej strategii rozwoju, które powinny procentować w kolejnych okresach - między innymi takimi decyzjami, jak ta o wypłacie dywidendy" - powiedział ISBnews Szczeblewski.

Obradujące dzisiaj walne zgromadzenie przychyliło się do propozycji podwyższenia kwoty dywidendy o prawie 600 tys. zł - do wartości 1,1 zł na jedną akcję, wysuniętej przez jednego z mniejszościowych akcjonariuszy.

"W efekcie, Projprzem Makrum powróci do wypłat dywidendy w znacznie wyższej kwocie niż wcześniej. Ostatnią dywidendę spółka wypłaciła w 2015 roku, w kwocie 0,6 zł na akcję, czyli łącznie 3,59 mln zł. Tegoroczna rekomendacja dywidendy była pozytywną niespodzianką dla akcjonariuszy i jak podkreśla zarząd, naturalnym efektem dobrej kondycji finansowej spółki. Zarówno rok 2017, jak i pierwszy kwartał bieżącego roku, Projprzem Makrum zamknął widocznymi wzrostam" - czytamy w komunikacie.

Jak przypomina spółka zgodnie z opublikowanym na początku maja komunikatem, rada nadzorcza Projprzem Makrum zarekomendowała przeznaczenie części zysku w wysokości prawie 6 mln zł, tj. 1 zł na akcję, na wypłatę dywidendy. Propozycja ta odrzucona lub zatwierdzona miała zostać podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, odbywającego się 29 maja.

Dniem nabycia prawa do dywidendy będzie dzień 28 sierpnia 2018 r., zaś wypłatę ustalono na 12 września 2018 r.

Projprzem Makrum odnotowało 10,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 8,04 mln zł wobec 4,64 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)