- Asseco ocenia perspektywy rynkowe na kolejne miesiące 2018 roku, liczy na kontynuację wzrostu w sektorze bankowym i ożywienia w sektorze publicznym - poinformował wiceprezes Grupy Asseco Marek Panek.

- Zarząd Grupy Lotos chce zaproponować wypłatę z zysku netto za 2017 rok 184,9 mln zł dywidendy, co oznacza, że dywidenda na akcję może wynieść 1 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Echo Investment może w przyszłości wyjść z inwestycji w R4R poprzez ofertę publiczną akcji na GPW – powiedział na konferencji prasowej Maciej Drozd, wiceprezes Echo ds. finansowych.

- Sfinks Polska chce konsolidować rynek gastronomiczny w Polsce, rozgląda się za kolejnymi akwizycjami. Zakłada, że szansą na rozwój mogą być problemy konkurencji związane ze zmianami prawno-ekonomicznymi – poinformował prezes Sylwester Cacek.

- Sfinks Polska prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych przejęć – poinformował prezes Sylwester Cacek.

- Zarządzający siecią restauracji Sfinks Polska chce mocno postawić na rozwój w segmencie delivery, uruchomił swój portal do zamawiania posiłków online – poinformował prezes Sylwester Cacek.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BZ WBK zdecydowało o podziale Deutsche Bank Polska i związanym z tym podwyższeniem kapitał zakładowego BZ WBK poprzez emisję 2.754.824 akcji podziałowych serii N - poinformowała spółka w komunikacie.

- Eurocash podpisał umowę dotyczącą przejęcia 100 proc. udziałów w spółce kontrolującej Mila SA, właściciela sieci 187 supermarketów - poinformował Eurocash w komunikacie.

- OT Logistics podpisał z bankami umowę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim o wartości do 200 mln zł, chce refinansować zadłużenie z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji i kredytów bankowych. Pierwsza emisja obligacji zaplanowana jest na czerwiec - poinformowała spółka w komunikacie.

- Zwyczajne walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zostało we wtorek - decyzją akcjonariuszy firmy - przerwane do 28 czerwca. Wniosek o przerwę złożył przedstawiciel wiodącego akcjonariusza, jakim jest Skarb Państwa, reprezentowany przez resort energii.

- PHZ Baltona liczy na poprawę wyników w tym roku. Kluczowa dla spółki jest podpisana ostatnio ugoda z PPL i powrót na warszawskie Okęcie, co powinno być widoczne w wynikach sprzedaży od IV kwartału tego roku - poinformował PAP Biznes Piotr Kazimierski, prezes Baltony.

- Wielton w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku zarejestrował 1.396 nowych przyczep i naczep, o 4,6 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

- Echo Investment planuje w 2018 r. sprzedać 1.300-1.400 mieszkań i rozpocząć budowę 1.332 mieszkań – wynika z prezentacji wynikowej spółki za I kw.

- Poprawa wyników ABC Daty w pierwszym kwartale 2018 roku było efektem zwiększenia skali działalności, wyższego zysku brutto oraz wzrostu marży ze sprzedaży w regionie CEE. Prezes Ilona Weiss liczy, że w kolejnych kwartałach spółce uda się utrzymać trend rosnących wyników.

- Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez BZ WBK akcji Deutsche Bank Polska SA zapewniającej przekroczenie 10 proc. głosów na WZ tego banku - poinformowała Komisja w komunikacie.

- Walne zgromadzenie Apatora zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 39,7 mln zł, czyli 1,20 zł brutto na akcję, akcjonariusze zgodzili się też na skup akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł/akcję w celu ich umorzenia. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł - poinformował Apator w komunikacie.

- Zysk netto Elementalu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w pierwszym kwartale 2018 roku do 5,3 mln zł z 11,5 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy oczekiwali zysku netto w przedziale 9,8-12 mln zł.

- Ursus zarejestrował w okresie styczeń-kwiecień 120 nowych ciągników rolniczych, o 38,8 proc. mniej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

- Torpol liczy, że portfel zamówień spółki pozwoli zrealizować ponad 1 mld zł przychodów w 2018 r. - poinformowali przedstawiciele spółki. Dodali, że rentowność grupy będzie rosnąć, ponieważ spółka kończy realizację kontraktów pozyskiwanych na niższych marżach.

- Walne Zgromadzenie Projprzem Makrum zdecydowało, że na dywidendę z zysku osiągniętego w 2017 roku trafi łącznie 6,58 mln zł, co daje 1,1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

- Zarząd Berlinga na wniosek głównego akcjonariusza, firmy Dao, zmniejszył wielkość proponowanej dywidendy z zysku netto za 2017 roku do 5 groszy na akcję, z 10 groszy na akcję proponowanych wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

- Newag podpisał we wtorek umowę z PKP Intercity na dostawę 20 nowych lokomotyw za ponad 367 mln zł brutto - poinformowali przedstawiciele spółek na spotkaniu z dziennikarzami.

- Vigo System zdecydowało o aktualizacji strategii, zamierza zwiększyć moce produkcyjne detektorów do 100 tys. rocznie. Ze względu na potrzeby inwestycyjne, szacowane do 2020 r. na około 85,6 mln zł, zakłada niewypłacanie dywidendy za 2017 rok oraz lata 2018-2020 - poinformowała spółka w komunikacie.

- Producent i wydawca gier mobilnych oraz przeglądarkowych Ten Square Games planuje wydać dwie gry do końca pierwszej połowy 2019 roku - poinformowali przedstawiciele spółki. Spółka planuje również wejście na rynek chiński, a pierwsze konkrety w tej sprawie mogą pojawić się jeszcze w 2018 roku.

- Walne Zgromadzenie DGA zdecydowało, że z zysku za 2017 rok na dywidendę trafi 759,9 tys. zł, czyli 0,75 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Zarząd DGA proponował wcześniej, by na dywidendę trafiło 506,7 tys. zł, czyli 0,5 zł na akcję.

- Krezus podpisał aneks do listu intencyjnego w sprawie zakupu Walcowni Metali przedłużający ważność listu do 31 sierpnia 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

- Walne Zgromadzenie spółki Plast-Box zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 3,77 mln zł, co daje 0,09 zł dywidendy ma akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych chce, aby z zysku za 2017 rok na dywidendę trafiło łącznie 4,26 mln zł, czyli 0,9 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================