OEX ustalił cenę emisyjną na 17 zł i liczbę akcji serii DWarszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - OEX ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 17 zł za jedną akcję oferowaną, a ostateczna liczba akcji wynosi 1 101 445, poinformowała spółka.

"Zarząd OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż 29 maja 2018 r., na podstawie upoważnienia wyrażonego w § 3 uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 14 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz zmiany statutu, podjął uchwałę, zgodnie z którą:

i) cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie uchwały emisyjnej została ustalona w wysokości 17 zł za jedną akcję oferowaną, oraz

ii) ostateczna liczba akcji oferowanych, ustalona przez zarząd w oparciu o rekomendację Ipopema Securities S.A., wynosi 1 101 445 akcji oferowanych i obejmuje maksymalną ilość akcji serii D określoną w uchwale emisyjnej" - czytamy w komunikacie.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)