Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 28 czerwca o przeznaczeniu zysku za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2017 rok w wysokości 5 098 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. 2. Zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2017 w wysokości 6 347 tys. HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy oddziału" - czytamy w projekcie uchwały.

Spółka podała w uzasadnieniu uchwały, że wniosek o przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy jest podyktowany przede wszystkim realizowanym programem inwestycyjnym, w szczególności rozbudową zakładu produkcyjnego w Tajlandii, a także potrzebą utrzymania kapitału obrotowego Grupy.

"Propozycja zgodna jest z przyjętą polityką dywidendy, zgodnie z którą zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się m.in. koniecznością zapewnienia emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, a przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez grupę emitenta projektów inwestycyjnych" - wskazano także.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)