Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp zdecydują o przeznaczeniu 107,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:
a) łączna kwota dywidendy wynosi 107 413 994,64 zł i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy powiększonego o kwotę 6 504 679,42 zł przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy,
b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,24 zł" - czytamy w projekcie uchwały.
Na dzień dywidendy zaproponowano 23 lipca 2018 r., a na termin wypłaty dywidendy - 31 lipca 2018 r.
LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)