Qumak odwołał się do sądu ws. nakazu zapłaty na rzecz Oracle Polska ok. 8 mln złWarszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy zarzuty do nakazu zapłaty wydanego na rzecz Oracle Polska, wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania oraz wnioskiem o uchylenie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczającego, podała spółka.

Wcześniej 23 maja br.,Qumak poinformował, że otrzymał nakaz zapłaty, wydany przez sąd okręgowy z powództwa Oracle Polska, nakazujący zapłacić 8,22 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także kosztami procesu i zastępstwa procesowego w kwocie łącznej 39,4 tys. zł, w terminie dwóch tygodni. Spółce przysługiwała możliwość wniesienia w tym terminie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)