Akcjonariusze Bytomia zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bytomia zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 28 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Bytom postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2017 przez Bytom w kwocie 9 605 622,99 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)