Akcjonariusze Archicomu zdecydowali o łącznie 1,65 zł dywidendy na akcję za 2017Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Archicomu podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 42,25 mln zł, tj. w kwocie 1,65 zł na 1 akcję, podała spółka.

Do dywidendy zalicza się kwota 5,38 mln zł, tj. 0,21 zł na 1 akcję, wypłacona akcjonariuszom w 2017 r. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, co oznacza, że wypłacie w roku 2018 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 36,87 mln zł tj. 1,44 zł na 1 akcję, wyjaśniono w komunikacie.

"Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 czerwca 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 19 czerwca 2018 roku" - czytamy także.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)