Najwięcej wniosków - 133 - pochodziło od obywateli Ukrainy, którzy złożyli ich o 40 mniej niż rok wcześniej. Następni w kolejności byli obywatele Gruzji (67 wniosków, o 43 więcej niż przed rokiem), Iraku (34 wnioski czyli o 28 więcej) i Wietnamu (31 wnioski czyli o 6 więcej). Po ponad 20 wniosków złożyli też obywatele Rosji, Uzbekistanu i Turcji.

W ciągu czterech miesięcy br. azyl przyznano 16 osobom, a 54 innym ochronę uzupełniającą, która w przeciwieństwie do azylu obowiązuje na określony czas. Otrzymują ja przeważnie cudzoziemcy, którzy azylu nie uzyskali, ale w razie natychmiastowego powrotu do kraju groziłoby im niebezpieczeństwo.

W tym samym okresie w 547 przypadkach władze odmówiły azylu bądź wstrzymały postępowanie azylowe. Dalsze 742 wnioski oczekiwały pod koniec kwietnia na rozpatrzenie.

W ubiegłym roku o azyl w Republice Czeskiej wystąpiło 1450 osób, o trzy mniej niż w 2016. Najwięcej takich wniosków - ponad 18 tys. - było w 2001 roku.

Z Pragi Piotr Górecki

>>> Polecamy: "Nacjonalizm gospodarczy oznacza wojnę". Czy Europa będzie solidarna?