Prezydent podpisał nowelę ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Nowela ma celu dostosowanie przepisów prawa polskiego do uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/50 z dnia 16 kwietnia 2014 r., podała Kancelaria Prezydenta. "Przedmiotowa ustawa wprowadza maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego - umowa zakładowa nie może przewidywać dłuższego niż 3 lata stażu pracy uprawniającego do uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym" - czytamy w informacji. Ustawa dodatkowo rozszerza obowiązki informacyjne pracodawców względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci w celu dostarczenia zindywidualizowanej informacji , podano także. "Ustawa ustanawia okres przejściowy dla dostosowania umów zakładowych, zawartych dotychczas, które przewidują dłuższy niż 3 lata staż pracy u danego pracodawcy, pozwalający na udział w programie emerytalnym (do dnia 31 grudnia 2018 r.) i wprowadza wymóg zgłoszenia do organu nadzoru informacji o wymaganych zmianach w programie emerytalnym (w ciągu 30 dni od dokonania tej zmiany)" - czytamy dalej. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (ISBnews)