Mostostal Zabrze: Zamawiający chce przejąć roboty przy bazie w Redzikowie


Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., (poprzednio: Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.) przekazał Mostostalowi Zabrze zawiadomienie o zamiarze przejęcia robót „na skutek naruszenia przez spółkę warunków wiążącej strony umowy na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych, w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie", podał MZ.
"W ocenie emitenta, postanowienia umowy nie zostały przez niego naruszone, a co więcej roboty realizowane były przez emitenta pomimo braku aktualnego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, który zobowiązany jest przedstawić zamawiający, opóźnień zamawiającego w udostępnieniu frontów robót oraz opóźnień w zatwierdzeniu protokołów za należycie wykonane roboty" - czytamy w komunikacie.
Mostostal Zabrze wyraża gotowość do dalszego wykonywania robót znajdujących się w finalnej fazie, zgodnie z warunkami umowy. Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan zaawansowania robót wykonanych przez emitenta, zatwierdzonych i w większości opłaconych przez zamawiającego wynosi około 80% zakresu rzeczowego umowy, podano także.


Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym.

Reklama


(ISBnews)