"Zrealizowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Artman w 2008 roku wyniosły 328 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.

W połowie grudnia spółka podwyższyła prognozę zysku i obniżyła prognozę przychodów na 2008 r., odpowiednio do 18 mln zł i 335 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Artman miała 9,29 mln zł zysku wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 224,06 mln zł wobec 179,49 mln zł.