Przychody Vistula Group wzrosły o ok. 7,8% r: r do ok. 67,4 mln zł w majuWarszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w maju 2018 r. wyniosły około 67,4 mln zł i były wyższe o około 7,8% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-maj 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła około 285 mln zł i była wyższa o około 15,1%.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2018 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 38,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2017 roku o około 4,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 163,7 mln zł i była wyższa o około 13,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 26 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2017 roku o około 15%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - maj 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 103,5 mln zł i była wyższa o około 16% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2018 r. przez grupę kapitałową wyniosła ok. 53% i była wyższa od marży osiągniętej w maju 2017 r. o ok. 0,2 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-maj 2018 wyniosła ok. 50,7% i była niższa o 1,2 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.

Spółka podała też, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec maja 2018 r. wyniosła 33,9 tys. m2 i była wyższa o 9% r/r.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)