Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w maju 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 219 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 7,9% r/r, podała Emperia.
"Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń - maj wyniosły 1 098 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku o 9,7%" - czytamy w komunikacie.
W maju 2018 roku sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki wzrosła o około 0,9% w porównaniu do maja 2017 roku, natomiast LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres kwiecień - maj 2018 roku spadł o około 5,5% oraz za okres styczeń - maj 2018 roku wzrósł o około 2,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.
W maju 2018 roku otworzono 7 sklepów: 2 supermarkety Stokrotka, 4 markety Stokrotka oraz 1 sklep franczyzowy. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 1,9 tys. m2: 0,9 tys. m2 w supermarketach Stokrotka, 0,9 tys. m2 w marketach Stokrotka oraz 0,1 tys. m2 w sklepach franczyzowych. Łączna liczba sklepów Stokrotka na koniec maja 2018 roku wyniosła 447.
Łączna powierzchnia handlowa na koniec maja 2018 roku wyniosła 189,4 tys. m2.
Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.
(ISBnews)