"Uwzględniając sytuację finansową banku w zakresie adekwatności kapitałowej oraz planów rozwoju działalności bankowej w kolejnych latach, zarząd banku zamierza rekomendować rezygnację z wypłaty dywidendy za 2008 rok" - czytamy w raporcie.

Z zysku za 2007 rok, w wysokości 400,52 mln zł, na dywidendę przeznaczono 141,26 mln zł (tj. ok. 35% zysku), co dało wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję. Z zysku za 2006 rok w wysokości 437 mln zł bank wypłacił dywidendę wysokości 100,51 (ok. 23% zysku) mln zł, tj. 0,37 zł na akcję.

Współczynnik wypłacalności grupy Kredyt Banku wynosił na koniec ub.r. 8,81% wobec 9,71% na koniec 2007 roku oraz 9,36% na 30 września 2008 roku, podał bank w raporcie.

"Spadek współczynnika wypłacalności w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2007 roku jest głównie wynikiem dynamicznego wzrostu portfela kredytowego oraz szczególnie w IV kwartale silnej deprecjacji złotówki" - wyjaśnia Kredyt Bank.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 324,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 390,54 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 301,07 mln zł zysku netto wobec 400,52 mln zł zysku rok wcześniej.