"W grudniu 2008 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1920 mln EUR. Na wysokość tego salda wpłynęły: ujemne saldo obrotów towarowych (1688 mln EUR) i dochodów (659 mln EUR) oraz dodatnie saldo usług (276 mln EUR) i transferów bieżących (151 mln EUR)" - napisał NBP w komentarzu.

"Zmniejszenie ujemnego salda rachunku bieżącego wynikało przede wszystkim z niższych niż w analogicznym okresie 2007 r. dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich" - dodano.

Eksport towarów w grudniu 2008 r. został oszacowany na poziomie 6806 mln EUR, a import 8494 mln EUR. W porównaniu z danymi za grudzień 2007 r. eksport towarów zmniejszył się o 1340 mln EUR, tj. o 16,4 proc., a import towarów zmniejszył się o 1325 mln EUR, tj. o 13,5 proc.

Ujemne saldo towarów ukształtowało się na poziomie 1688 mln EUR, wobec 1673 mln EUR w grudniu 2007 r.

Dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od stycznia 2008 r. do grudnia 2008 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 19454 mln EUR, zaś w poprzednim okresie (styczeń 2007 - grudzień 2007) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 14609 mln EUR.

"Pogłębienie ujemnego salda rachunku bieżącego, w ujęciu płynnego roku, było przede wszystkim rezultatem zwiększenia deficytu obrotów towarowych (z 12383 mln EUR w poprzednim okresie do 16155 mln EUR), zmniejszenia dodatniego salda transferów bieżących (z 6196 mln EUR na 5050 mln EUR) oraz dodatniego salda usług (z 3405 mln EUR do 3102 mln EUR). W tym samym czasie nastąpiła poprawa ujemnego salda dochodów (z 11827 mln EUR na 11451 mln EUR)" - napisał NBP.

Skumulowany eksport towarów w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł 118722 mln EUR, a import 134877 mln EUR. W porównaniu do poprzedniego okresu (styczeń 2007 - grudzień 2007) eksport towarów zwiększył się o 12864 mln EUR, tj. o 12,2 proc., a import o 16636 mln EUR, tj. o 14,1 proc.

Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było ujemne i wyniosło 1310 mln EUR.