Jak jeszcze w środę informowało irlandzkie ministerstwo finansów, plan pomocy przewiduje też możliwość objęcia przez rząd 25 proc. akcji w każdym z banków. AIB oraz Bank of Ireland na razie są bardzo zadowolone.

Analitycy z jednej strony doceniają decyzję rządu, ale z drugiej wskazują na brak jasnej informacji o wielkości złych kredytów w bankach.

Na całym świecie straty i odpisy na wartości aktywów spowodowane kryzysem kredytowym wyniosły już ok. 1,1 biliona dolarów.