Proell, który jest też ministrem finansów, zaapelował do UE o wsparcie Ukrainy ze względu na jej strategiczne znaczenie i polityczne oraz gospodarcze związki z członkami wspólnoty.

"Ukraina jest niezwykle ważnym krajem i musimy zapobiec efektowi domina wewnątrz samej Unii Europejskiej, w razie ekonomicznej i politycznej katastrofy w takim dużym sąsiedzkim kraju" - powiedział Proell w rozmowie z "FT".

"Nie widzimy, by w tej chwili rozwijał się taki scenariusz. Ale musimy być przygotowani i mieć oko na Ukrainę" - dodał wicekanclerz.

Jego zdaniem wiodącą rolę w przyznawaniu pomocy potrzebującym kraju powinien odgrywać Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Ukraina, która podobnie jak Łotwa i Węgry otrzymała już pomoc z MFW, zabiega o pożyczki w wysokości łącznej nawet 5 mld dolarów od Rosji, USA, krajów Bliskiego Wschodu, Japonii czy UE.

Proell odwiedza Ukrainę, Chorwację, Rumunię i Bułgarię przed nieformalnym szczytem unijnych przywódców w sprawie kryzysu gospodarczego 1 marca.