W dniu wydania rekomendacji inwestorzy za jedną akcję płacili 40,6 zł. W piątek ok. godz. 11:00 kurs wynosił 47,0 zł i nie zmienił się w stosunku do poziomu zamknięcia z poprzedniej sesji.

"Wyniki spółki za II kw. '08/'09, za wyjątkiem sprzedaży, były powyżej oczekiwań rynkowych. Spółka wypracowała 72,9 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 17,8% r/r oraz o 60.6% kw/kw). Taki rezultat wynika z utrzymujących się wysokich cen nawozów na rynku krajowym, zwłaszcza na początku kwartału, pomimo ich załamania na hurtowych rynkach zagranicznych oraz załamana rynku kaprolaktamu. Wciąż utrzymywała się dobra koniunktura w segmencie melaminy.

Strata netto na poziomie 10,2 mln zł wynika ze strat na transakcjach zabezpieczających ryzyko kursowe w wysokości około 124 mln zł, które zostały częściowo zneutralizowane zyskami na różnicach kursowych od należności walutowych" - czytamy w raporcie.

Analitycy podkreślają, że rekomendują akumulowanie akcji spółki inwestorom o długim horyzoncie inwestycyjnym, choć - w krótszym terminie - kurs może spadać w wyniku możliwego pogarszania wyników spółki.

Analitycy DM Millennium oceniają, że w roku finansowych 2008/09 ZA Puławy mogą osiągnąć zysk netto na poziomie 203,3 mln zł wobec 330,8 mln zł przed rokiem. Przychody mogą wynieść 2389,7 mln zł wobec 2 503,5 mln zł w roku finansowym 2007/08.