Program rozwoju Petrochemii PKN Orlen do 2023 zwiększy EBITDA o ok. 1,5 mld zł: rWarszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - PKN Orlen zatwierdził Program rozwoju Petrochemii PKN Orlen S.A. do 2023 roku, który stanowić będzie podstawę do aktualizacji strategii spółki w obszarze rozwoju aktywów petrochemicznych, podała spółka. Realizacja programu ma dać wzrost EBITDA o szacunkowo 1,5 mld zł rocznie, przy 8,3 mld zł budżetu programu.

"Szacowany budżet niezbędny dla realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu w kwocie ok. 8,3 mld zł zostanie zabezpieczony w przygotowywanym przez spółkę średnioterminowym planie finansowym spółki. Szacowany roczny wzrost zysku operacyjnego EBITDA PKN Orlen S.A. po zakończeniu inwestycji przewidzianych w Programie może wynieść ok. 1,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Zatwierdzony dzisiaj Program zakłada realizację trzech kluczowych inwestycji:
- budowę kompleksu Pochodnych Aromatów
- rozbudowę Kompleksu Olefin,
- rozbudowę zdolności produkcyjnych Fenolu, wspartych rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego, niezbędnego dla jego realizacji, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)