Program "Dobry start" ma przede wszystkim wesprzeć bytowo rodziny w momencie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska dodała, że z programu będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier zwrócił uwagę, że zgodnie z obietnicą rozpoczęła się realizacja programu "Dobry start". Morawiecki podkreślił, że założeniem jest wsparcie bytowe rodzin przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Przypomniał, że program dotyczy przekazania netto 300 zł dla każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej - niezależnie od dochodu. "To jest bardzo pozytywny program. Z rozmów z Polakami, które teraz odbywamy w wielu miejscach Polski, przebija ogromne zadowolenie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w taki sposób gospodaruje finansami publicznymi" - powiedział premier.

Przywołał raport NIK z 2015 roku, który - jak mówił - "bardzo krytycznie oceniał politykę prorodzinną" rządu PO-PSL. "NIK skrytykował obóz polityczny PO-PSL za brak jakichkolwiek działań rodzinnych, brak strategii na rzecz rodziny. (...) Skokowa, jakościowa różnica, którą my oferujemy poprzez ten program i oczywiście program 500 plus, jest kolejnym klockiem do tej budowli pod tytułem +Rodzina polska+" - podkreślił premier.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska oceniła z kolei, że inwestycja w edukację jest "naszą niezwykłą szansą na przyszłość". Poinformowała, że z programu "Dobry start" będzie mogło skorzystać 4,6 mln dzieci, w tym znajdujące się w pieczy zastępczej. Podkreśliła, że aby otrzymać świadczenie, rodzice lub opiekun dziecka muszą złożyć wniosek, ponieważ nie będzie ono wypłacane "z urzędu".

Reklama

Zaznaczyła, że wypłacane jednorazowo świadczenie 300 zł netto mogą otrzymać uczniowie rozpoczynający rok szkolny do ukończenia 20 roku życia bądź do 24 roku w przypadku osób niepełnosprawnych.

Minister rodziny dodała, że wnioski można składać w miejscach, w których dotychczas składano wnioski o świadczenie wychowawcze, np. "Rodzina 500 plus" lub alimentacyjne. Rafalska zaznaczyła, że od 1 lipca będzie można składać wnioski online, natomiast od 1 sierpnia w formie papierowej. "Bardzo zachęcam rodziców do tego, żeby skorzystali z tej łatwiejszej drogi (online - PAP), to jest ich oszczędność czasu i większa szansa, że świadczenie otrzymają wcześniej. Jest to też rodzaj złożenia świadczenia mniej obciążający wydziały, które to obsługują" - mówiła.

Wnioski można składać do 30 listopada. Szefowa MRPiPS podkreśliła, że jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wyprawkę zostanie wypłacona najpóźniej do 30 września.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapewniła natomiast, że szkoły będą wspierały rodziców w wypełnianiu wniosków o wypłatę świadczenia z programu "Dobry start". Mają pomóc rodzicom przede wszystkim w składaniu wniosków drogą internetową.

Szefowa MEN oceniła, że program "Dobry start" przyczyni się do poprawy edukacji dzieci. Jak mówiła, nauczyciele często wskazywali, że uczniowie nie mieli odpowiednich przyrządów i materiałów, w związku z tym trudno było prowadzić zajęcia w szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym na początku czerwca przez premiera Mateusza Morawieckiego, 300 zł - wypłacane w ramach programu "Dobry start" - przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.(PAP)

autor: Karolina Kropiwiec, Paweł Żebrowski, Mateusz Roszak, Wojciech Kamiński