W opublikowanym 14 lutego 2009 r. raporcie finansowym, INTERSPORT Polska S.A. poinformował o wynikach za IV kwartał oraz narastająco za okres czterech kwartałów 2008 r.

W IV kwartale 2008 r. przychody netto ze sprzedaży towarów i usług wyniosły 59 041 tys. zł, co stanowi wzrost o 10  proc. w porównaniu do IV kwartału 2007 r. (53 853 tys. zł). Zysk netto w ostatnim kwartale ubiegłego roku był słabszy niż zakładano i wyniósł 421 tys. zł. Po czterech kwartałach 2008 r. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 27 proc. osiągając przychód w wysokości 188 689 tys. zł, wobec 147 769 tys. zł w 2007 r. Zysk netto w 2008 r. wyniósł 642 tys. zł.

Zgodnie z przewidywaniami zarządu INTERSPORT, podstawowymi elementami, które wpłynęły na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. były: niesprzyjające warunki pogodowe, które spowodowały przesunięcie sprzedaży zimowego asortymentu z grudnia na styczeń, mniejsza liczba klientów w centrach handlowych w okresie świątecznym oraz nieodpracowanie przez nowootwarte salony poniesionych w ostatnim okresie nakładów inwestycyjnych.

INTERSPORT Polska S.A. otworzył w IV kwartale 2008 r. trzy nowe sklepy (w tym dwa wielkopowierzchniowe: w Białymstoku (886 m2), w Poznaniu (2526 m2) i Gdyni (2592 m2). Nowe salony nie zrealizowały przychodów w zakładanym zakresie ze względu na przesunięcie popytu na artykuły zimowe z grudnia 2008 r. na styczeń 2009 r. Rekordowy wzrost przychodów ze sprzedaży w styczniu br., który odnotowała Spółka (o ponad 55 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.) wskazuje, że nowe salony będą realizowały zakładane poziomy obrotów w najbliższym okresie.

W 2008 r. INTERSPORT Polska S.A. powiększył powierzchnię sprzedaży o ponad 10 000 m2 (wzrost o 57 % w stosunku do 2007 r.) i stał się liderem na polskim rynku posiadając największą liczbę specjalistycznych salonów sportowych. Obecnie Spółka prowadzi sprzedaż w 25 salonach w 13 miastach w Polsce: czterech w Warszawie i Poznaniu, trzech w Krakowie i Wrocławiu, dwóch w Gdańsku i Łodzi oraz po jednym salonie w Bielsku-Białej, Białymstoku, Bytomiu, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach i Sosnowcu. Łączna powierzchnia salonów wynosi ponad 28 tys. m2.