Modernizacja, która ma zakończyć się w 2020 r. będzie prowadzona na ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81) i Pszczyńskiej (DK 86). Wcześniej w rejonie planowanych prac zostanie wyciętych ponad 600 drzew.

„Razem z realizowaną przebudową w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajowej, będą to bez wątpienia dwie najważniejsze drogowe inwestycje w Katowicach ostatnich lat. Oba węzły stanowią część głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz są jednymi z najbardziej obciążonych ruchem kołowym skrzyżowań w kraju” - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa. Jak zaznaczył, inwestycje mają nie tylko zwiększyć przepustowość dróg, ale również poprawić bezpieczeństwo.

Wykonawcą robót, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 85 proc. jest konsorcjum firm NDI-Balzola, które przystąpiło już do pierwszych prac w terenie. Prace obejmują budowę nowego, bezkolizyjnego węzła drogowego, który ma pozwolić oddzielić ruch lokalny od tranzytowego. Upłynnienie ruchu oznacza dla mieszkańców oszczędność czasu i benzyny oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu – przekonywał Krupa.

Nowy węzeł drogowy powstanie w rejonie skrzyżowania ul. 73 Pułku Piechoty z ul. Pszczyńską i linią kolejową. Wykonawca rozbuduje także węzeł drogowy Pszczyńskiej z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą i linią kolejową, fragment ul. Pszczyńskiej od węzła z autostradą A4 do węzła z ulicami: 73 Pułku Piechoty, Karolinki i Kolistą.

Jak wyjaśniają lokalne władze, w tym miejscu powstanie węzeł typu „trąbka”, który składa się z łukowych zjazdów i wjazdów, z przecięciami na różnych poziomach, a także przejścia podziemne i ścieżka rowerowa.

Magistrat dodaje, że modernizacja usprawni komunikację ponadlokalną i regionalną w południowej części aglomeracji katowickiej oraz w południowo-wschodniej części miasta.

Jak przekonują lokalne władze, tak szeroki zakres prac wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, w tym także wycinki drzew, na co już wydano zezwolenie. „Przewidujemy wycięcie łącznie 640 drzew o średnicy większej niż 26 cm. Pozostałe drzewa to głównie topole lub rośliny tzw. samosiejki” - powiedziała rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach Ewa Lipka.

Zaznaczyła, że Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach regularnie sadzi nowe drzewa. „W roku ubiegłym ZZM nasadził ponad 4 tys. drzew i ponad 20,5 tys. krzewów. Te statystyki oznaczają, że na każde wycięte drzewo, ZZM nasadził w zamian 10 nowych” - dodała Lipka.

O rozpoczęciu prac budowlanych w terenie oraz zmianach w organizacji ruchu lokalne władze mają informować z wyprzedzeniem. Koszt inwestycji to ponad 247,5 mln zł, z czego około 210 mln zł to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przebudowa zostanie ukończona w 2020 roku.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka