Dokument podpisali w miejscowości Babolna na północnym zachodzie Węgier przedstawiciele resortów rolnictwa krajów V4, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii i państw bałtyckich.

Wiceminister rolnictwa Węgier Zsolt Feldman oznajmił, że sygnatariusze uzgodnili, iż stworzą wspólną strategię dotyczącą uczestnictwa w inicjatywie współpracy BIOEAST, dotyczącej współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce.

Feldman zaznaczył, że Komisja Europejska proponuje w budżecie na lata 2021-27 10 mld euro na badania i innowacje związane z sektorem rolno-spożywczym oraz gospodarką opartą na biomasie. Tymczasem – jak wskazał – na kraje Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu ostatnich 10 lat przypadło zaledwie 10 proc. funduszy unijnych na innowacje w rolnictwie.

We wspólnej deklaracji wspomniane kraje podkreśliły, że jest istotne, by w programie prac Komisji Europejskiej występowały ważne w regionie tematy dotyczące innowacji, a także by powstała strategia innowacji, która byłaby w stanie realizować wspólne cele i określać wspólne priorytety.

Sygnatariusze zaakcentowali też wagę rozwijania obszarów prowincjonalnych poprzez pomaganie im w rozwijaniu innowacyjnego, zintegrowanego i uwzględniającego kwestie klimatu modelu wzrostu. (PAP)