Jest szansa na zakończenie wieloletniego sporu i rozstrzygnięcie przyszłości Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów -Konin (PAK), jedynej polskiej dużej elektrowni, której nie objęła konsolidacja energetyki w 2007 roku. Ze źródeł zbliżonych do Elektrimu GP dowiedziała się, że główni akcjonariusze PAK - Skarb Państwa (50 proc.) i Elektrim, czyli w praktyce biznesmen Zygmunt Solorz- -Żak (46 proc.), osiągnęli wreszcie porozumienie. Kompromis ma polegać na tym, że Zygmunt Solorz-Żak godzi się na sprzedaż państwowych akcji inwestorowi wybranemu przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Elektrim pozostanie akcjonariuszem elektrowni.

- Jest taka koncepcja, że Ministerstwo Skarbu Państwa ma sprzedać swoje akcje PAK, a Zygmunt Solorz-Żak ma tego nie kontestować. Nie wiem jednak, czy to oznacza, że Elektrim zostaje w PAK czy też się wycofa - mówi osoba znająca kulisy sprawy, prosząca o zachowanie anonimowości.

Zgoda Zygmunta Solorza-Żaka na sprzedaż przez resort skarbu pakietu akcji w PAK byłaby przełomem w sprawie. Do niedawna Elektrim żądał, żeby na podstawie umowy prywatyzacyjnej minister skarbu odsprzedał mu 50 proc. akcji w PAK. Z kolei Ministerstwo Skarbu twierdziło, że Elektrim nie może żądać tego skutecznie, dopóki nie zmodernizuje elektrowni Pątnów. Modernizacja miałaby nastąpić do 2011 roku. Tymczasem jej realizacja stawała ostatnio pod coraz większym znakiem zapytania, w związku z wypowiedzeniem PAK-owi umowy na dostawy węgla przez państwową Kopalnię Węgla Brunatnego Konin. Kopalnia chciała skrócić termin obowiązywania umowy. Elektrownia twierdziła, że to oznacza niepewność dostaw węgla, a tym samym uniemożliwi pozyskanie kredytów na finansowanie modernizacji.

Ministerstwo Skarbu Państwa nie potwierdza, że do porozumienia z Zygmuntem Solorzem-Żakiem już doszło.

- Nieprawdą jest, że do takiego porozumienia już doszło. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu - mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa.