Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Zysk netto spółki za 2017 rok w wysokości 73 883 995,75 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
(ISBnews)