Teraz, aby potwierdzić obawy Timmermansa, musi powstać grupa 22 państw, które podobnie jak on są przekonane, że istnieje ryzyko naruszenia przez Polskę wartości unijnych. To mało prawdopodobne. Pytanie jednak, jak długo potrwa grillowanie Warszawy. Jeden z rozmówców DGP zwraca uwagę, że art. 7 nie precyzuje, czy planowane na 26 czerwca wysłuchanie Polski odbędzie się na jednym posiedzeniu Rady czy na kilku. Czy będą zadawane pytania i przez kogo oraz czy odpowiedzi mają być formułowane bezpośrednio na posiedzeniu czy na piśmie. Najkorzystniejszym z punktu widzenia premiera Morawieckiego wariantem jest jak najszybsze wysłuchanie i jak najszybsze głosowanie. Przedłużanie procedury osłabia bowiem pozycję rządu w negocjacjach nad przyszłym budżetem UE.

>>> CAŁY TEKST WE WTORKOWYM WYDANIU DGP (19.06.2018)