Kod LEI to niepowtarzalny numer pozwalający na identyfikację, w skali globalnej, podmiotów operujących na rynkach finansowych. Obecnie KDPW zarządza bazą ponad 14,9 tys. kodów LEI dla przedsiębiorców z Polski oraz innych krajów.

KTO MOŻE NADAWAĆ KOD LEI?

Za rejestrowanie zainteresowanych podmiotów i nadawanie kodów LEI odpowiedzialne są tzw. Local Operating Units (LOU). Krajowy Depozyt uzyskał stosowną akredytację jako podmiot upoważniony do nadawania kodów LEI w grudniu 2016 roku.

JAK OTRZYMAĆ KOD LEI?

KDPW umożliwia uzyskanie kodu LEI w przyjazny i szybki sposób poprzez stronę internetową https://lei.kdpw.pl/ dostępną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

1.            Rejestracja konta internetowego .

2.            Złożenie zamówienia .

3.            Dokonanie opłaty.

4.            Nadanie numeru LEI.

PRZEWAGI KONKURECYJNE LOU KDPW

Podstawowymi atutami serwisu KDPW są:

- Polsko- i anglojęzyczna obsługa klienta.

     - Konkurencyjne stawki z tytułu nadania i odnowienia kodu LEI.

     - Szybkie procesowanie zleceń.

     - Indywidualnie oddelegowany opiekun do każdego z procesowanych zleceń pozostający do dyspozycji Klienta na każdym etapie weryfikacji wniosków.

     - Automatyczne komunikowanie wszystkich zdarzeń związanych z procesowaniem zleceń.

     - Wieloletnie doświadczenie w zakresie nadawania kodów zgodnych z normami ISO, w tym ISIN, CFI, FISN.

     - Kompetencje pracowników oddelegowanych do obsługi Klientów oraz doskonała znajomość realiów polskiego rynku kapitałowego, w tym lokalnych uwarunkowań prawnych.

KTO POTRZEBUJE KODU LEI ?

Konieczność uzyskania i posługiwania się przez podmioty prawne kodami LEI określają regulacje prawa europejskiego:

- EMIR –  podmioty zawierające transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC – opcje, kontrakty, itp.

      - MIFID II / MIFIR – podmioty zawierające transakcje na rynkach regulowanych.

      - CSDR – uczestnicy Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (CSD), w tym emitenci (spółki giełdowe).

      - SFTR – podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

W szczególności konieczność posiadania kodu LEI obejmuje:

      - Podmioty niefinansowe – spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z wszystkich dziedzin gospodarki.

      - Instytucje finansowe, banki, instytucje kredytowe, brokerzy, pośrednicy finansowi, pozostałe instytucje finansowe.

      - Fundusze emerytalne.

      - Fundusze inwestycyjne, w tym subfundusze w strukturze parasolowej.

      - Pozostałe instytucje zobowiązane.

 

SŁOWNICZEK:

KOD LEI

Kod LEI (Legal Entity Identifier) to dwudziestocyfrowy kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kod LEI powiązany jest z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych.

Global LEI System

W 2011 r. grupa G20 wezwała Radę Stabilności Finansowej (FSB) do przygotowania rekomendacji dla globalnego identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i wspierającego go ładu organizacyjnego. Doprowadziło to do stworzenia globalnego systemu LEI, który poprzez nadawanie kodów zapewnia identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w globalnych transakcjach finansowych.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) została ustanowiona w czerwcu 2014 przez Radę Stabilności Finansowej jako organizacja non-for-profit, której zadaniem jest wdrażanie i stosowanie standardów dotyczących kodów LEI. Fundacja jest wspierana i nadzorowana przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI, reprezentujący organy administracji publicznej z całego świata, które połączyły swoje siły, aby działać na rzecz większej przejrzystości na globalnym rynku finansowym. Siedziba GLEIF znajduje się w Bazylei (Szwajcaria).

źródło: Materiały Prasowe