"Planujemy dalszą rozbudowę sieci. Pod koniec 2009 roku powinniśmy mieć 104-105 placówek Deutsche Bank" - powiedział we wtorek Leszek Niemycki, wiceprezes DB PBC.

W 2008 roku DB PBC uruchomił 73 nowe placówki, w tym 46 pod marką db kredyt. Bank ma 84 placówki pod marką Deutsche Bank i 120 placówek db kredyt, działającego na rynku consumer finance.

Bank chce rozwijać także inne kanały dystrybucji. Planuje m.in., że na koniec 2009 roku będzie miał 133 doradców (obecnie 44) i 120 pośredników (teraz 49).

Wiceprezes Niemycki poinformował, że po wprowadzeniu otwartej architektury w sprzedaży funduszy inwestycyjnych oraz zaoferowaniu klientom produktów strukturyzowanych, bank nadal zamierza rozwijać ofertę "struktur", koncentrując się na bezpiecznych produktach z gwarancją kapitału oraz ze składką regularną.

W 2009 roku DB PBC chce rozszerzyć działalność maklerską. Na koniec 2009 roku chce prowadzić 3,5 tys. rachunków, podczas gdy obecnie ma ich 2,6 tys.

DB PBC zamierza zwiększyć swoją obecność w rynku faktoringu, a także kredytów mieszkaniowych. Szacuje, że w sprzedaży tych kredytów ma około 8 proc. udział.

"Liczymy na 200-220 mln zł miesięcznie sprzedaży kredytów hipotecznych" - powiedział Niemycki.

DB PBC podał we wtorek, że według wstępnych danych w 2008 roku jego zysk netto wyniósł 63,5 mln zł, czyli był o 72 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wynik z działalności bankowej wyniósł w ubiegłym roku 675 mln zł, wzrastając w ciągu roku o 69 proc. Portfel kredytowy wzrósł o 74 proc. do 11,26 mld zł, natomiast depozyty o 76 proc. do 8,59 mld zł.

Fundusze własne banku na koniec 2008 roku przekroczyły 1 mld zł, a suma bilansowa wzrosła do 15,56 mld zł.