Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Vindexus

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,9 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. W ubiegłym roku akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,32 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję.

PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny i Gas-Trading z grupy kapitałowej PGNiG podpisały z Zarządem Morskiego Portu Gdynia porozumienie, które zakłada m.in. budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych statków, podała spółka. "Cieszymy się, że coraz więcej partnerów biznesowych w obrębie Morza Bałtyckiego jest zainteresowanych bunkrowaniem statków paliwem LNG. Popularyzacja gazu ziemnego przyniesie pozytywny efekt ekologiczny, ponieważ jest to jedno z najczystszych paliw dostępnych na rynku" – powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha, cytowany w komunikacie. List intencyjny zakłada współpracę w kilku kluczowych obszarach. Firmy będą prowadzić prace nad technologiczną instrukcją bunkrowania statków i mobilnym punktem bunkrowania paliwem LNG w Porcie Gdynia oraz nad umożliwieniem armatorom bunkrowania z morza przy wykorzystaniu technologii ship-to-ship, czytamy także.

Volkswagen Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Volkswagen Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH przez przeniesienie całego majątku Volkswagen Bank Polska na Volkswagen Bank GmbH, podała Komisja.

Rawlplug

Rawlplug zawarł wstępne porozumienie ze spółką TMAX Corporation z siedzibą w Bangkoku - dystrybutorem Rawlplug w Tajlandii, o utworzeniu produkcyjnej spółki joint venture. Przedmiotem działalności spółki będzie produkcja lekkich zamocowań budowlanych oraz produkcja chemiczna do kotew wklejanych na potrzeby rynków azjatyckich, podał Rawlplug. "Kapitał zakładowy spółki wynosić będzie 34 560 000 THB (batów tajskich, co stanowi równowartość ok. 1 080 000 USD), w którym Rawlplug będzie posiadał 51%, a TMAX Corporation Co. Ltd. 49% udziałów. Wkładem Rawlplug będą maszyny produkcyjne oraz know-how, natomiast udziały partnera handlowego pokryte będą wkładem gotówkowym" - czytamy w komunikacie.

Erbud

Erbud podpisał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu umowę na realizacje inwestycji - Budowa Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych w formule "zaprojektuj i wybuduj", poinformowała spółka. "Wartość kontraktu to 25 479 674,8 zł netto. Terminy realizacji 1000 dni od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Wittchen

Wittchen ustalił z firmą Lidl warunki dostawy wyrobów skórzanych swojej marki w br. o łącznej szacunkowej wartości ok. 11 mln zł netto, podała spółka. "Spółka ustaliła z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie realizacji zamówienia - dostawa wyrobów skórzanych marki Wittchen w roku 2018. Łączna szacunkowa wartość umowy wynosić będzie ok. 11 mln zł netto + VAT" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Polnord

Polnord podjął uchwałę w sprawie prywatnej emisji nie więcej niż 4 tys. obligacji serii MB3 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. "Wysokość oprocentowania obligacji będzie zmienna i będzie równa stawce WIBOR6M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 22 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu. Spółce przysługuje prawo przedterminowego wykupu obligacji, na zasadach określonych w WEO" - czytamy w komunikacie.

Polski Holding Nieruchomości

Akcjonariusze Polski Holding Nieruchomości (PHN) zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 12,64 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy łączną kwotę 12 639 961,44 zł, tj. 0,27 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W dywidendzie uczestniczą 46 814 672 akcje spółki. Walne ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2018 r.

ATM Grupa, Colian

Akcje spółki Colian zostaną wykreślone z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy po sesji 21 czerwca 2018 r. i w indeksach sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione przez akcje ATM Grupy, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). >>>>

GPW

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonało zmian w składzie rady nadzorczej GPW, poinformowała Giełda. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji prezesa rady Giełdy Wojciecha Nagela, powołano nowego członka rady - Janusza Krawczyka. >>>>

PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Patrycję Klarecką na stanowisko członka zarządu ds. handlowych od 24 czerwca 2018 roku, poinformowała spółka. >>>>

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył datę pierwszego notowania obligacji serii D PKN Orlen na 21 czerwca 2018 r., podała spółka. >>>>

Unipetrol

Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez PKN Orlen wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s., należących do akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol, czyli 10 827 673 akcji, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego, podał Orlen. >>>>

Immofinanz

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Immofinanz - na wniosek spółki - w okresie od 22 czerwca do 27 czerwca 2018 r. (włącznie), podała giełda. >>>>

Elemental Holding

Elemental Holding podpisał umowę nabycia 320 akcji spółki zależnej - Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Anonim Şirketi z siedzibą w Ankarze, stanowiących 32% jej kapitału zakładowego, podała spółka. >>>>

Comp

Comp zawarł z podmiotem z grupy kapitałowej SIBS – SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji spółki zależnej PayTel, poinformowała spółka. Strony określiły, że łączna cena sprzedaży 100% akcji nie będzie mniejsza niż 34 mln zł, zaś maksymalna łączna cena za 100% akcji ustalona zostanie na bazie zdefiniowanych w umowie wyników PayTel w latach 2018-2020 i wyniesie nie więcej niż 200 mln zł. >>>>

PEManagers

Wiceprezes Michał Staszkiewicz zrezygnował z członkostwa w zarządzie Private Equity Managers (PEManagers) z dniem 19 czerwca 2018 r., poinformowała spółka. >>>>

iFun4all

"Serial Cleaner" zadebiutuje na Nintendo Switch w Japonii 28 czerwca br., podał iFun4all, producent gry, powołując się na informacje otrzymane od Curve Digital Publishing Ltd., wydawcy gry. >>>>

Livechat Software

Livechat Software odnotował 48,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. w roku obrotowym 2017/2018 r. (kwiecień 2017 - marzec 2018) wobec 42,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mercor

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o łącznej wartości około 32 mln zł w maju 2018 r. wobec 25,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 26% r/r, podała spółka. Dwa pierwsze miesiące nowego roku obrotowego 2018/2019 (trwającego od kwietnia do marca) Grupa rozpoczęła 33-proc. dynamiką wzrostu wartości zamówień, pozyskując łącznie 70,7 mln zł wobec 53,2 mln zł rok wcześniej. >>>>

BOŚ

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, wynika z uchwał walnego. >>>>

ING BSK

Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym to głównie efekt niewystarczającej rentowności mniejszych lub wyspecjalizowanych banków, które nie spełniają wymogów regulacyjnych lub też decyzji o połączeniu podejmowanych przez zagraniczne spółki - matki. Będzie on kontynuowany, bo na rynku wciąż jest 7-8 większych banków komercyjnych, które chcą mieć lepszą pozycję w sektorze, wynika z wypowiedzi prezesa ING Banku Śląskiego Brunona Bartkiewicza. >>>>

PGE

Wznoszenie żelbetowego płaszcza chłodni kominowej o wysokości 135 m - najwyższego obiektu nowo budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, zostało zakończone. Poziom zaawansowania całej budowy bloku o mocy 490 MW osiągnął natomiast ok. 62% na koniec maja, podała PGE.>>>>

Wawel

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wawelu dokonało wyboru Dariusza Orłowskiego na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. >>>>

Zwyczajne walne zgromadzenie Wawelu podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 37,49 mln zł, co stanowi 25 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

ML System

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił ML System patentu na wynalazek "System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami stałymi i ruchomymi". Spółka ma tym samym już cztery przyznane patenty, a 12 wniosków czeka aktualnie na rozpatrzenie, podało ML System. >>>>

InPost

InPost – operator logistyczny należący do amerykańskiego funduszu Advent International – zainwestuje łącznie nawet 250 mln zł w infrastrukturę paczkomatową oraz rozwój usług kurierskich w 2018 roku, poinformował prezes InPost Rafał Brzoska. >>>>

Amica

Zarząd Amiki zawnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, aby określić dzień ustalenia prawa do dywidendy na 6 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 16 lipca, podała spółka. >>>>

Skarbiec Holding

Ewentualna transakcja przejęcia Trigon TFI przez Skarbiec Holding ma mieć charakter niegotówkowy ze względu na realizację przez Skarbiec swojej polityki dywidendowej, podała spółka. >>>>

NanoGroup

NanoVelos, spółka zależna NanoGroup, podpisała umowę dotyczącą świadczenia usług w zakresie nanoformulacji leku dla polskiego oddziału międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Gedeon Richter, podała spółka. >>>>

P.A. Nova

Akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o przekazaniu kwoty 7,69 mln zł na kapitał zapasowy i 156,8 tys. zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy za 2017 r., wynika z uchwał walnego. >>>>

ZUE

ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 775,5 mln zł netto (953,9 mln zł brutto), w postępowaniu przetargowym PKP PLK pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule 'projektuj i buduj' dla zadania pn. LOT B - prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: 'Prace na linii kolejowej C-E-65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz - Myksymilianowo'", podała spółka. >>>>