Poniżej zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych na najbliższe 5 lat według stanu na koniec kwietnia (w mld PLN):

2018 56,9
2019 118,3
2020 109,6
2021 137,4
2022 109,9

(PAP Biznes)