Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB) spadł w lutym wobec ostatniego pomiaru o 12,8 pkt, do minus 4,3 pkt.

Z badania Instytutu Pentor wynika, że depozyty złotowe rosły w 45 proc. placówek bankowych, a spadały w 26 proc.

Przedstawiciele banków ankietowani przez Pentor i Związek Banków Polskich przewidują, że inflacja na koniec 2009 roku wyniesie 3,98 proc. rok do roku. Oznacza to wzrost o 0,03 pkt proc. w porównaniu z inflacją przewidywaną w poprzednim miesiącu.

Bankowcy przewidują, że kurs dolara na koniec 2009 roku wyniesie 3,32 zł (o 35 groszy więcej niż oczekiwano w styczniu), a euro - 4,24 zł (o 35 groszy więcej niż oczekiwano w styczniu).