O decyzji poinformowano podczas trwającego obecnie Światowego Kongresu Telefonii Komórkowej GSMA (GSMA Mobile World Congress). Jak uznał cytowany w komunikacie Mariano Dima, wiceprezes Visa Europe ds. marketingu: „Telefony komórkowe stały się częścią stylu życia młodego pokolenia konsumentów, zarówno w krajach bardziej rozwiniętych, jak i rozwijających się".

Elizabeth Buse, szefowa działu produktów w Visa Inc., powiedziała: „Połączenie największej na świecie sieci detalicznych płatności elektronicznych z najbardziej popularną technologią radiową pozwala na wyjście organizacji Visa poza karty płatnicze, w kierunków telefonów komórkowych – co może zaowocować przyśpieszeniem rozwoju usług płatniczych”.

Szef działu handlowego stowarzyszenia GSMA, Bill Gajda uważa, że rynek jest już przygotowany na przyjęcie płatności komórkowych.

Teraz obie strony porozumienia muszą wyznaczyć standardy dla przelewów pieniężnych, płatności i innych usług świadczonych drogą komórkową. Efektem ma być szybsze wdrożenie płatności komórkowych przez operatorów i instytucje finansowe. Kolejną korzyścią dla konsumentów jest to, że standaryzacja sprzyja współdziałaniu systemowemu pomiędzy operatorami i instytucjami finansowymi, zwiększa niezawodność i przyśpiesza wdrożenie nowej technologii

W ostatnim czasie, w ramach programu „Pay-Buy-Mobile”, organizacja Visa wraz z kilkoma operatorami sieci GSM przeprowadziła próby działania systemów płatności komórkowych w Kanadzie, Szwajcarii, Francji i w Wielkiej Brytanii, oraz pomyślnie zakończyła podobne programy w Australii, Malezji i na Tajwanie. Wiele z tych programów przewidywało instalację aplikacji płatniczych Visa na karcie SIM, umożliwiając użytkownikom łatwe przenoszenie aplikacji pomiędzy aparatami komórkowymi. Podczas kongresu GSMA Visa prezentowała m.in. systemy, w których można przelewać pieniądze z aplikacji na jednym telefonie komórkowym na drugi, a także z komputera na komórkę.

Każda z prób obejmowała ponad tysiąc użytkowników i wybranych detalistów. Visa uznała, że potwierdziły one możliwość ściągania i personalizowania oprogramowania płatniczego przez łącza telefonii komórkowej oraz wykorzystywania istniejącej infrastruktury płatności zbliżeniowych dla płatności komórkowych.