Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 31,21 mln zł wobec 83,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 873,42 mln zł wobec 631,97 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 118,34 mln zł zysku wobec 84,21 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2317,30 mln zł wobec 1585,27 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 29,04 mln zł zysku netto wobec 9,27 mln zł straty rok wcześniej.