BZ WBK szacuje, że w grudniu 2008 roku jego udział w depozytach ogółem wzrósł do 6,79 proc., z 6,04 proc. we wrześniu 2008 roku i 5,7 proc. w grudniu 2007 roku.

Bank podał, że planuje dalszy wzrost udziału w rynku m.in. poprzez rozwój oferty kont oszczędnościowych, czy wprowadzenie nowych typów lokat terminowych.