GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł do +7,3 pkt w czerwcuWarszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w czerwcu br. na poziomie plus 7,3 wobec plus 7,2 pkt w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,3 (przed miesiącem plus 7,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 9,7% (przed miesiącem odpowiednio 17,1% i 10%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie.

Utrzymują się pozytywne oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w maju, podał Urząd.

"Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie po raz pierwszy od listopada 2008 r. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, zbliżone do formułowanych w maju. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych planują zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanego w maju. Przewidywany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych, nieco bardziej znaczący od oczekiwanego przed miesiącem" - czytamy dalej.

"Spośród badanych podmiotów 32,0% (przed rokiem 30,5%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw formułują lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - podał Urząd.

(ISBnews)