"Rok 2008 zakończy się zyskiem" - powiedział Szubski w kuluarach "Central European Gas Summit". Nie chciał sprecyzować, czy zyskiem zakończył się też IV kw. 2008 r.

W I-III kw. 2008 roku grupa PGNiG miała 1238,61 mln zł zysku wobec 1415,96 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 12913,12 mln zł wobec 11575,14 mln zł. Spółka opublikuje raport za IV kw. ub.r. 2 marca br.

Pytany, czy słaby kurs złotego wobec dolara wpłynął na złożony niedawno wniosek taryfowy w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE), Szubski powiedział jedynie, że kursy nie wyglądają korzystnie dla spółki.

PGNiG złożyło nowy wniosek taryfowy 13 lutego. Taryfa obowiązywałaby do końca 2009 roku. Spółka podała wówczas, że jej propozycje dotyczące cen i stawek opłat wynikają z uwzględnienia planowanych na 2009 rok kosztów związanych z handlem gazem, w tym w szczególności kosztów dotyczących zakupu gazu z importu, na które istotny wpływ ma sytuacja na rynku walutowym. Nie ujawniono jednak, czy wniosek przewiduje wzrost, spadek, czy też utrzymanie cen.

Wcześniej w lutym wiceprezes PGNiG Sławomir Hinc informował, że okres zimowy wydaje się czasem najwyższych cen gazu kupowanego przez PGNiG. Z jego wypowiedzi wynikało, że później ceny te powinny się obniżać. Jednak ostatnio doszło do gwałtownego osłabienia złotego, co może wpłynąć na wzrost cen importowanego gazu, którego cena ustalana jest w dolarach.

W połowie października URE zatwierdził podwyżkę taryfy gazowej PGNiG, po której ceny rachunku odbiorcy końcowego wzrosły w złotych o 7,9% na wobec 17,4% oczekiwanych przez PGNiG. Ustalone wtedy ceny gazu obowiązują od 1 listopada 2008 roku do 31 marca 2009 roku.