„Były prowadzone pewne rozmowy i jest jasne, że nie ma zgody na coś takiego.” – powiedział Barroso na wspólnej konferencji prasowej z premierem Estonii Andrusa Ansipa w Tallinnie. „Niektóre kraje członkowskie są zdecydowanie przeciwne temu pomysłowi i w związku z tym nie chcę spekulować na temat pomysłów, o których wiem, że nie mają szans na akceptację.”

Według informacji niemieckiej gazety Der Spiegel z 20 lutego, ministerstwo finansów Niemiec szuka sposobów, w jaki kraje strefy euro z dobrą sytuacją finansową mogłyby pomóc tym krajom, które tego potrzebują.

Jak twierdzi Spiegel, przedstawiciele niemieckiego ministerstwa finansów proponują, aby kraje z lepszym ratingiem kredytowym mogły sprzedawać obligacje i dalej pożyczać pieniądze krajom, które potrzebują pieniędzy. Według informacji gazety, w innym wariancie rozważane jest również emitowanie wspólnych obligacji przez kraje ze strefy euro z wysokim ratingiem.